CÂU CHUYỆN

Chúng tôi chia sẻ những câu chuyện về nghệ nhân và kĩ thuật thủ công độc đáo để quảng bá di sản vải Việt Nam. Sợi được trồng tại địa phương, từ các cây cỏ tự nhiên, và hoàn toàn làm bằng tay với nhiều kĩ thuật truyền thống như dệt, thêu, nhuộm bởi những nghệ nhân có tay nghề từ lâu đời.

DỰ ÁN

Bằng cách hợp tác với các nhóm đa ngành, chúng tôi đã tham gia vào nhiều dự án để thúc đẩy, hỗ trợ và phát triển ngành nghề thủ công và thiết kế một cách bền vững và khả thi hơn cho các nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nhân và cộng đồng địa phương.