Shibori & nhuộm màu tự nhiên

Nghệ nhân người dân tộc Thái có kỹ thuật nhuộm màu tự nhiên truyền thống bằng cách sử dụng các cây cỏ thiên nhiên được trồng tại vườn, chẳng hạn màu ghi từ lá chè, màu vàng từ hoàng đằng (hay Pui theo tiếng Thái), màu xanh từ lá bàng, màu đỏ từ cánh kiến. Ngoài ra, họ sử dụng kỹ thuật Shibori truyền thống của Nhật Bản, buộc và nhuộm để tạo hoa văn.