KĨ THUẬT NHUỘM BAO SỢI – DỆT IKAT

Ikat là kĩ thuật truyền thống khi sợi ngang hoặc sợi dọc hoặc cả 2 được buộc nhuộm trước khi dệt. Nghệ nhân người Thái sử dụng kĩ thuật này bằng cách nhuộm sợi ngang bằng các nguyên liệu tự nhiên với các họa tiết truyền thống.