Trò chuyện “Hàng thủ công Việt Nam”, 29/6/2018, Hà Nội

CreativeMornings là một buổi nói chuyện chia sẻ vào một thứ 6 trong tháng. Nguyễn Huyền – người sáng lập Textile Linker và Sầm Thị Tình – nghệ nhân dân tộc Thái và người sáng lập của Hoa Tien Brocade, đã trở thành diễn giả cho sự kiện tháng 6 để chia sẻ chuỗi hoạt động mà họ đã triển khai để quảng bá kĩ thuật vải thủ công truyền thống Việt Nam (nhuộm tự nhiên, thêu và dệt) và cách họ mang tới hơi thở mới cho hàng thủ công truyền thống của Việt Nam.

Vui lòng xem thông tin chi tiết tại đây.