SỰ KIỆN

Chúng tôi hợp tác với các nghệ nhân, nghệ sĩ, nhà thực hành văn hóa để tổ chức các chương trình giáo dục trải nghiệm dành cho các cá nhân, cũng như trường học và doanh nghiệp để khám phá thủ công và văn hoá Việt Nam.

CÂU CHUYỆN

Chúng tôi chia sẻ những câu chuyện về chất liệu vải tự nhiên, quy trình sản xuất thủ công và truyền thống, câu chuyện văn hóa đằng sau những tấm vải hoa văn, với mục đích khám phá nghề thủ công và văn hóa Việt Nam.