TRẢI NGHIỆM

Chúng tôi hợp tác với các nghệ nhân, nghệ sĩ, nhà thiết kế, nhà thực hành văn hóa, nhà giáo dục để tổ chức các chương trình trải nghiệm, thăm quan, trò chuyện để khám phá thủ công và văn hoá Việt Nam.

CÂU CHUYỆN

Chúng tôi chia sẻ những câu chuyện về chất liệu vải tự nhiên, quy trình sản xuất thủ công và truyền thống, câu chuyện văn hóa đằng sau những tấm vải hoa văn, với mục đích khám phá nghề thủ công và văn hóa Việt Nam.