Sáng lập năm 2017 bởi Nguyễn Huyền, Textile Linker là dự án phi lợi nhuận nhằm quảng bá di sản nghề vải truyền thống Việt Nam. Cô chia sẻ những câu chuyện về vải thủ công và khuyến khích hợp tác đa ngành để phát triển nghề vải thủ công truyền thống trong cuộc sống hiện đại.

CÂU CHUYỆN

Chia sẻ những câu chuyện về nghệ nhân và kĩ thuật thủ công độc đáo để quảng bá di sản vải Việt Nam.

Read More

DỰ ÁN

Khuyến khích hợp tác đa ngành để phát triển nghề thủ công truyền thống trong cuộc sống hiện đại.

Read More

HỢP TÁC ?

Tất cả các ý tưởng hợp tác đều được hoan nghênh. Bạn có muốn chia sẻ thêm với chúng tôi?

Read More

NGƯỜI SÁNG LẬP