Textile Linker là những ý tưởng hợp tác nhằm khám phá văn hoá thủ công từ truyền thống đến đương đại tại Việt Nam.

SỰ KIỆN

Chúng tôi tổ chức những sự kiện về thủ công và văn hoá, từ truyền thống đến đương đại tại Việt Nam.

Read More

Câu chuyện

Chúng tôi chia sẻ những câu chuyện văn hoá thủ công về chất liệu và quy trình sản xuất.

Read More

HỢP TÁC

Tất cả các ý tưởng hợp tác đều được hoan nghênh. Hãy liên hệ để chia sẻ thêm với chúng tôi.

Read More