Sáng lập năm 2017 bởi Nguyễn Huyền, Textile Linker là dự án hợp tác nhằm khám phá văn hoá thủ công Việt Nam.

Trải nghiệm

Chúng tôi tổ chức những chương trình trải nghiệm tìm hiểu về thủ công và văn hoá Việt Nam.

Read More

Câu chuyện

Chúng tôi chia sẻ những câu chuyện về người sản xuất và kỹ thuật thủ công, chất liệu và quy trình.

Read More

HỢP TÁC

Tất cả các ý tưởng hợp tác đều được hoan nghênh. Hãy liên hệ để chia sẻ thêm với chúng tôi.

Read More